راهنمای تبدیل واحدهای اندازه گیری
0 نظر
۱۴ آبان ۱۳۹۷

راهنمای تبدیل واحدهای اندازه گیری

در زیر راهنمای تبدیل واحدهای اندازه گیری آمریکایی به سیستم متریک آورده شده که می تواند در متون آشپزی یا سایر موارد کاربرد داشته باشد.

1.4 پیمانه = 60 میلی لیتر

1.2 پیمانه = 120 میلی لیتر

1 پیمانه = 240 میلی لیتر

1.25 پیمانه = 300 میلی لیتر

1.5 پیمانه = 360 میلی لیتر

2 پیمانه = 460 میلی لیتر

3 پیمانه = 700 میلی لیتر

4 پیمانه = 0.95 میلی لیتر

1.06 کوارت = 1 لیتر

4 کوارت = 3.8 لیتر

1.4 اونس = 7 گرم

1.2 اونس = 14 گرم

1 اونس = 28 گرم

1.25 اونس = 35 گرم

1.5 اونس = 40 گرم

2.5 اونس = 70 گرم

4 اونس = 112 گرم

8 اونس = 228 گرم

1 پوند = 454 گرم

2.2 پوند = 1 کیلوگرم

وزنهای آشپزی و اندازه گیری ها

1 قاشق غذاخوری = 3 قاشق چایخوری

1.16 پیمانه = 1 قاشق غذاخوری

1.8 پیمانه = 2 قاشق غذاخوری

1.16 پیمانه = 2 قاشق غذاخوری + 2 قاشق چایخوری

1.4 پیمانه = 4 قاشق غذاخوری

1.3 پیمانه = 5 قاشق غذاخوری + 1 قاشق چایخوری

3.8 پیمانه = 6 قاشق غذاخوری

1.2 پیمانه = 8 قاشق غذاخوری

2.3 پیمانه = 10 قاشق غذاخوری + 2 قاشق چایخوری

3.4 پیمانه = 12 قاشق غذاخوری

1 پیمانه = 48 قاشق چایخوری

1 پیمانه = 16 قاشق غذاخوری

8 اونس مایع = 1 پیمانه

ا پاینت = 2 پیمانه

1 کوارت = 2 پاینت

4 پیمانه = 1 کوارت

1 گالن = 4 کوارت

16 اونس = 1 پوند

1 میلی لیتر = 1 سانتی‌متر مکعب (سی سی)

1 اینچ = 2.54 سانتی متر

واحدهای حجمی

1.5 قاشق چایخوری = 1 میلی لیتر

1 قاشق چایخوری = 5 میلی لیتر

1 قاشق غذاخوری = 15 میلی لیتر

1 اونس مایع = 30 میلی لیتر

1.5 پیمانه = 47 میلی لیتر

1 پیمانه = 237 میلی لیتر

2 پیمانه(1 پاینت) = 473 مییل لیتر

4 پیمانه (1 کوارت) 0.95 لیتر

4 کوارت (1 گالن) = 3.8 لیتر

واحد های وزن

1 گرم = 0.035 اونس

100 گرم =3.5 اونس

500 گرم =1.10 پوند

1 کیلوگرم = 2.205 پوند یا 35 اونس

 

 


نظرات کاربران
نظر خودتان را ارسال کنید