اخبار

سامانه خريد فروشگاهی ويژه نابينايان رو نمايی شد
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ سامانه خريد فروشگاهی ويژه نابينايان رو نمايی شد

در راستای ارائه خدمات نوين فروشگاه های زنجيره ای شهروند؛ سامانه خريد فروشگاهی ويژه نابينايان رو نمايی شد.

مرتب سازی بر اساس :