اخبار

 آمادگی «شهروند» برای ارسال کمک‌های بیشتر به «سی‌سخت»
۶ اسفند ۱۳۹۹ آمادگی «شهروند» برای ارسال کمک‌های بیشتر به «سی‌سخت»

شهر: باتوجه به شرایط کرونا و سرمای زمستان، در صورتی که شهرداری تهران قصد ارسال کمک‌های بیشتری را داشته باشد، شرکت شهروند در راستای مسئولیت اجتماعی خود آمادگی همکاری ‌و مشارکت در این زمینه را دارد.

مرتب سازی بر اساس :