شاخص های اصلی سنجش تجارت الکترونیکی چیست؟
0 نظر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

شاخص های اصلی سنجش تجارت الکترونیکی چیست؟

شاخص در هر حوزه ای به معنای عوامل کلیدی و تاثیر گذار در روند آتی و جاری موضوع می باشد. بر مبنای شاخص ها می توان مسائل کلیدی را اندازه گیری کرد و از آن برای پیشبرد اهداف و برنامه ها استفاده نمود. در بحث تجارت الکترونیک نیز که یکی از مباحث مهم و کلیدی برای توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، کارشناسان شاخص هایی را مشخص نموده اند. در کشور ما نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک شاخص های این حوزه را بررسی و نتایج آن را اعلام می نماید.
برمبنای این شاخص ها میتوان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی و سیاست های آتی در این حوزه را تبیین نمود. این شاخص ها به شرح زیر می باشند:

• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی :  ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• میزان رشد اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی: رشد ارزش اسمی کل معاملات تجارت الکترونیکی در یک بازه مشخص
• میزان رشد حقیقی گردش مالی تجارت الکترونیکی: رشد ارزش حقیقی کل معاملات تجارت الکترونیکی در یک بازه مشخص
• تعداد تراکنشهای تجارت الکترونیکی: تعداد کل تراکنش های صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی شامل تراکنشهای خرید اینترنتی که پرداخت از طریق IPG ،از طریق پست و پرداخت در محل انجام شدهاند.
• میزان رشد تراکنشهای تجارت الکترونیکی: رشد تعداد کل تراکنش های تجارت الکترونیکی در یک بازه زمانی مشخص
• تعداد کسب و کارهای الکترونیکی: تعداد کسب و کارهای فعال در تجارت الکترونیکی
• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2C: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با مصرف کننده
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2C: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با مصرف کننده با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2B: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2B: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• تعداد کسب و کارهای دارای نماد به کل کسب و کارهای الکترونیکی: نسبت سایت های تجارت الکترونیکی دارای نماد به کل سایت های تجارت الکترونیکی
• سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی: ارزش مالی تجارت الکترونیکی در مقایسه با مقدار تولید ناخالص داخلی
• سهم تراکنش های خرید اینترنتی از کل تراکنش های بانکی: تعداد تراکنش های خرید اینترنتی در یک بازه زمانی به تعداد کل تراکنشها
• متوسط مبلغ خرید اینترنتی: متوسط مبلغ خرید اینترنتی در یک بازه زمانی خاص
• ضریب نفوذ خریداران اینترنتی: تعداد افرادی که حداقل یکبار در بازه زمانی مورد نظر خرید اینترنتی کرده اند به کل جمعیت
• میزان سرمایهگذاری دولت در تجارت الکترونیکی: میزان سرمایه گذاری دولت در تجارت الکترونیکی از طریق صندوق های سرمایه گذاری، مراکز رشد، پارک های فناوری،
• میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در تجارت الکترونیکی: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تجارت الکترونیکی که شامل vcها، Incubator ها، شتاب دهندگان و Investor Angel ها می باشد
• ارزش مالی گردش مالی معاملات الکترونیکی دولتی: مبلغ کل تراکنش های معاملات الکترونیکی دولتی صورت گرفته از طریق درگاه اینترنتی
• تعداد معاملات الکترونیکی دولتی: تعدادکل معاملات الکترونیکی دولتی صورت گرفته از طریق درگاه اینترنتی
• پراکندگی جغرافیایی کسب و کارهای اینترنتی: نسبت تعداد وبسایت های تجاری در هر استان به کل وب سایت های تجاری
• سهم استانی کسب و کارهای اینترنتی: نسبت کسب و کارهای اینترنتی استانی به کل سایتهای ثبت شده استان
• نرخ ورود کسب و کارهای جدید: نسبت وبسایت های تجارت الکترونیکی جدید به کل در یک بازه زمانی مشخص
• نسبت شاغلین تجارت الکترونیکی از کل: نسبت شاغلین در حوزه تجارت الکترونیکی به کل شاغلین کشور

مقادیر شاخصهای تجارت الکترونیکی در سال 97
پس از مشخص شدن شاخص های مهم و تاثیرگذار در روند تجارت الکترونیک کشور، می بایست مقادیر آن را به دقت بررسی نمود که شرح آن در جدول زیر آورده شده است.

               

               

               

 


نظرات کاربران
نظر خودتان را ارسال کنید