احتمال تغییر نماد اعتماد الکترونیکی به نماد صلاحیت سنجی وجود دارد
0 نظر
۱۱ مهر ۱۳۹۷

احتمال تغییر نماد اعتماد الکترونیکی به نماد صلاحیت سنجی وجود دارد

علی رهبری در توضیح این موضوع اعلام کرد که در نماد اعتماد الکترونیکی یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف وجود دارد که سعی شده با همفکری با کارشناسان این حوزه، نقاط ضعف از بین برود و نقاط قوت تقویت شود.
مکن است نماد اعتماد الکترونیکی به نماد صلاحیت سنجی تغییر کند. این خبر را سرپرست جوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام نمود.

 نماد اعتماد الکترونیکی ممکن است به نمادی برای صلاحیت سنجی تغییر کند. علی رهبری در توضیح این موضوع اعلام کرد که در نماد اعتماد الکترونیکی یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف وجود دارد که سعی شده با همفکری با کارشناسان این حوزه، نقاط ضعف از بین برود و نقاط قوت تقویت شود.

استفاده از نماد صلاحیت سنجی به جای نماد اعتماد الکترونیک
رهبری به احتمال ویرایش کلمه نماد اعتماد اشاره کرد و گفت که ممکن است این کلمه به رتبه یا صلاحیت سنجی تغییر نام دهد. او ادامه داد که از برنامه‌های مرکز این است که فقط به اختصاص یک نماد صرف اکتفا نشود بلکه بر اساس کیفیت و خدمات و اطمینانی که به خدمات آن فروشگاه وجود دارد به آن رتبه اختصاص داده شود. بنابراین از این پس فقط یک نماد صرف با یک ستاره یا دوستاره وجود نخواهد داشت. همچنین به گفته وی سعی شده گرفتن نماد تسریع شود.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد که یکی از برنامه‌های آنها تشکیل کمیته‌ای برای تعامل با دستگاه‌های دیگر به منظور نظارت بهتر بر کسب وکارهای اینترنتی است و البته هم‌اکنون کمیته‌ای به همین منظور در مرکز وجود دارد و سعی این است که همان کمیته تقویت شود.

وی به برنامه‌های موجود برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد و تصریح نمود که در ابتدا با همکاری همکاران مرکز و بازوهای مشاوره‌ای در بخش خصوصی و بخش دانشگاهی یک برنامه چهار ساله تعریف می‌شود و برای برنامه‌های تا پایان سال ۹۷ نیز عملیات اجرایی و زمانبندی اجرایی تعیین می‌گردد.


نظرات کاربران
نظر خودتان را ارسال کنید