اخبار

5 دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله
۵ دي ۱۳۹۵ 5 دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله

فقط کافی است تصور کنید که نشسته‌اید و روزنامه‌ می‌خوانید بعد فکر می کنید کسی مبلی را که روی آن نشسته‌اید می‌لرزاند، همه چیز خیلی سریع اتفاق می‌افتد

مرتب سازی بر اساس :