اخبار

"کوتاهی قد" از عوارض مصرف نکردن شیر کافی است
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ "کوتاهی قد" از عوارض مصرف نکردن شیر کافی است

از مهمترین عوارض عدم مصرف کافی شیر و لبنیات کوتاهی قد به ویژه در کودکان و نوجوانان است.

مرتب سازی بر اساس :