اخبار

بررسی مشکل مسدودی کامل حساب کسب و کارهای اینترنتی
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ بررسی مشکل مسدودی کامل حساب کسب و کارهای اینترنتی

با اجرای ساز و کار جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با همکاری سیستم بانکی، فرآیند مسدودی کامل حساب بانکی کسب و کارهای اینترنتی که به مشکل برخورد کرده اند، می تواند اصلاح شود.

مرتب سازی بر اساس :