اخبار

درآمد دولت از ارائه خدمات الکترونیکی به ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد
۶ دي ۱۳۹۵ درآمد دولت از ارائه خدمات الکترونیکی به ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد

در راستای اجرای خدمات دولت الکترونیک در کشور، دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است که از محل ارائه خدمات الکترونیکی، یکهزار میلیارد ریال درآمد کسب کند.

مرتب سازی بر اساس :