اخبار

خرید آنلاین، نیاز جامعه است
۱۱ آذر ۱۳۹۶ خرید آنلاین، نیاز جامعه است

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این دوره بنا داریم مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت ویژه بپردازیم و دستاورد عینی داشته باشیم و ملموس هم گزارش دهیم که چه کارهایی را باید انجام دهیم.

مرتب سازی بر اساس :