کد کالا : 2000024856605
موجود

درب شیشه‌ای

دکمه قفل درب

دستگیره‌های عایق

قابلمه تفلون

دارای دستگیره بدنه 

صفحه LCD

دکمه تنظیم حرارت

دکمه تنظیم تایمر

دکمه افزایشی

دکمه تنظیم ۸ برنامه

دکمه کاهشی

دکمه روشن / خاموش