محصولات
  انتخاب شده
  انتخاب های شما :
  مرتب سازی بر اساس :
  فیلتر کردنرنگ، نوع، قیمت و ...
  نمایش : 16 32 همه
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  تخم مرغ 6 عددی آواپروتئین‌پایتخت
  تخم مرغ 6 عددی آواپروتئین‌پایتخت
  ...
  تخم مرغ 6 عددی آواپروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  تخم مرغ 9 عددی آوا پروتئین‌پایتخت
  تخم مرغ 9 عددی آوا پروتئین‌پایتخت
  ...
  تخم مرغ 9 عددی آوا پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • تعداد در بسته : 9
  • نوع : تخم مرغ
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • نوع : قلم
  • وزن (گرم) : 1000
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  تخم مرغ 15 عددی آواپروتئین‌پایتخت
  تخم مرغ 15 عددی آواپروتئین‌پایتخت
  ...
  تخم مرغ 15 عددی آواپروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  تخم مرغ 30 عددی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  تخم مرغ 30 عددی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  تخم مرغ 30 عددی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  شنیسل مرغ بدون آرد 900 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  شنیسل مرغ بدون آرد 900 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  شنیسل مرغ بدون آرد 900 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • نوع : شنیسل
  • وزن (گرم) : 900
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  مرغ کامل 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  مرغ کامل 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  مرغ کامل 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • وزن (گرم) : 1800
  • نوع : مرغ کامل
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست کامل آوا‌پروتئین‌پایتخت
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست کامل آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست کامل آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (1)
  • نوع : سیراب و شیردان
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • تعداد : یک دست
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  بازو بوقلمون با پوست 900 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  بازو بوقلمون با پوست 900 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  بازو بوقلمون با پوست 900 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • استخوان : دارد
  • وزن (گرم) : 900
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (1)
  • وزن (گرم) : 1800
  • نوع : ران
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  بلدرچين 800 گرمی آوا پروتئین‌پایتخت
  بلدرچين 800 گرمی آوا پروتئین‌پایتخت
  ...
  بلدرچين 800 گرمی آوا پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • وزن (گرم) : 800
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (2)
  • نوع : سینه
  • وزن (گرم) : 1800
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  مغز ران مرغ 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  مغز ران مرغ 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  مغز ران مرغ 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 1800
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • وزن (گرم) : 1800
  • نوع : ران
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی آواپروتئین‌پایتخت
  ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی آواپروتئین‌پایتخت
  ...
  ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی آواپروتئین‌پایتخت ...
  (1)
  • وزن (گرم) : 900
  • استخوان : دارد
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد
  فیله ران گوسفندی ممتاز 800 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  فیله ران گوسفندی ممتاز 800 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  فیله ران گوسفندی ممتاز 800 گرمی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • نوع : فیله | ران
  • وزن (گرم) : 800
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • ۴۸ ساعت ضمانت تعویض
  تمام شد