محصولات
  انتخاب شده
  انتخاب های شما :
  مرتب سازی بر اساس :
  فیلتر کردنرنگ، نوع، قیمت و ...
  نمایش : 16 32 همه
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  32,050تومان
  چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : چرخکرده مخلوط
  • وزن (گرم) : 1000
  • کشور تولید کننده : ایران
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  آبگوشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  آبگوشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  35,350تومان
  آبگوشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : آبگوشتی
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : دارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین
  خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  35,980تومان
  خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : خورشتی
  • وزن (گرم) : 800
  • چربی : ندارد
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • شهر محل پرورش : تهران
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  ران گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  ران گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  39,990تومان
  ران گوساله 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 1000
  • چربی : ندارد
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • شهر محل پرورش : تهران
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  جگر گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین
  جگر گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  44,500تومان
  جگر گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : جگر
  • وزن (گرم) : 800
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  54,260تومان
  خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : خورشتی
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  خورشتی ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
  خورشتی ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
  قیمت :
  54,260تومان
  خورشتی ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : خورشتی
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  خورشتی گوسفندی بدون استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین
  خورشتی گوسفندی بدون استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین
  قیمت :
  54,260تومان
  خورشتی گوسفندی بدون استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : خورشتی
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : ندارد
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  ران ممتاز بی‌استخوان گوسفندی 800 گرمی مهیا‌پروتئین
  ران ممتاز بی‌استخوان گوسفندی 800 گرمی مهیا‌پروتئین
  قیمت :
  55,420تومان
  ران ممتاز بی‌استخوان گوسفندی 800 گرمی مهیا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 800
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  64,350تومان
  راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : راسته
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  فیله گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  فیله گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  79,130تومان
  فیله گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : فیله
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  ران گوسفندی 2 کیلویی پویا‌پروتئین
  ران گوسفندی 2 کیلویی پویا‌پروتئین
  قیمت :
  101,880تومان
  ران گوسفندی 2 کیلویی پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 2000
  • استخوان : دارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  ران ممتاز گوسفندی 2 کیلویی مهیا‌پروتئین
  ران ممتاز گوسفندی 2 کیلویی مهیا‌پروتئین
  قیمت :
  101,890تومان
  ران ممتاز گوسفندی 2 کیلویی مهیا‌پروتئین ...
  (1)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 2000
  • استخوان : دارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  ران گوسفندی ممتاز 2 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ران گوسفندی ممتاز 2 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  قیمت :
  101,890تومان
  ران گوسفندی ممتاز 2 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • نوع : ران
  • وزن (گرم) : 2000
  • استخوان : دارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
  ...
  قلم گوساله ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت ...
  (0)
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • نوع : قلم
  • وزن (گرم) : 1000
  • استخوان : دارد
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست (تازه) پویا‌پروتئین
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست (تازه) پویا‌پروتئین
  ...
  سیراب و شیردان گوسفندی یک دست (تازه) پویا‌پروتئین ...
  (0)
  • نوع : سیراب و شیردان
  • استخوان : ندارد
  • جنسیت دام ذبح شده : نر
  • ارسال رایگان
  • 7 روز ضمانت تعویض