پرش به محتوای اصلی

گوشت گوسفند

خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
320,500 تومان
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
406,500 تومان
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
289,000 تومان
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین
288,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
578,000 تومان
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
گوشت سر دست ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
گوشت سر دست ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
288,000 تومان
گوشت سر دست ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
198,000 تومان
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
153,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین

گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی روناک‌پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط  500 گرمی روناک‌پروتئین
96,750 تومان
87,075 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 500 گرمی روناک‌پروتئین
10% تخفیف
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
174,150 تومان
156,735 تومان
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
10% تخفیف
سبد خرید
گروه محصولات