پرش به محتوای اصلی

فرآورده های گوشتی

همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
35,290 تومان
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
44,190 تومان
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر 60 درصد 5 عددی 500 گرمی گوشتین
همبرگر 60 درصد 5 عددی 500 گرمی گوشتین
66,900 تومان
همبرگر 60 درصد 5 عددی 500 گرمی گوشتین
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی پویاپروتئین
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی پویاپروتئین
67,270 تومان
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی پویاپروتئین
کباب لقمه 70 درصد 9 عددی 450 گرمی گوشتین
کباب لقمه 70 درصد 9 عددی 450 گرمی گوشتین
70,950 تومان
کباب لقمه 70 درصد 9 عددی 450 گرمی گوشتین
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی ب.آ
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی ب.آ
76,840 تومان
همبرگر 60 درصد گوشت 500 گرمی ب.آ
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
78,900 تومان
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله
همبرگر ممتاز 60 درصد 500 گرمی اروئی
همبرگر ممتاز 60 درصد 500 گرمی اروئی
79,600 تومان
همبرگر ممتاز 60 درصد 500 گرمی اروئی

سوسیس

کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
40,450 تومان
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
سوسیس کراکف با پنیر و طعم دودی کاله
سوسیس کراکف با پنیر و طعم دودی کاله
49,920 تومان
سوسیس کراکف با پنیر و طعم دودی کاله
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرمی نوپرو
52,290 تومان
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرمی نوپرو
سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
64,550 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
76,790 تومان
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
هات داگ گیاهی 500 گرمی نوپرو
هات داگ گیاهی 500 گرمی نوپرو
79,420 تومان
هات داگ گیاهی 500 گرمی نوپرو
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
83,770 تومان
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس کوکتل 80 درصد 500 گرمی کاله
سوسیس کوکتل 80 درصد  500 گرمی کاله
95,630 تومان
سوسیس کوکتل 80 درصد 500 گرمی کاله

کالباس

کالباس مرغ و قارچ سولیکو 55 درصد 300 گرمی کاله
کالباس مرغ و قارچ سولیکو  55 درصد 300 گرمی کاله
58,810 تومان
کالباس مرغ و قارچ سولیکو 55 درصد 300 گرمی کاله
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
60,170 تومان
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
82,740 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
سبد خرید
گروه محصولات