پرش به محتوای اصلی

فرآورده های گوشتی

همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
92,070 تومان
همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
زغال برگر 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
زغال برگر  90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
96,360 تومان
زغال برگر 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
62,360 تومان
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام
72,430 تومان
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی اروئی
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی اروئی
27,370 تومان
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
81,260 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
61,250 تومان
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام
کباب لقمه 70 درصد گوشت  9 عددی مام
67,940 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام

سوسیس

کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
144,020 تومان
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
167,650 تومان
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
91,940 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
104,100 تومان
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
45,200 تومان
سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
114,530 تومان
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
59,870 تومان
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
40,450 تومان
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو

کالباس

بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
117,600 تومان
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
82,740 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
87,640 تومان
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
53,880 تومان
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
74,130 تومان
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
کالباس دودی سالامی خشک 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس دودی سالامی خشک 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
116,660 تومان
کالباس دودی سالامی خشک 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس 60 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
کالباس 60 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
33,920 تومان
کالباس 60 درصد گوشت قرمز 300 گرمی دالاهو
کالباس 60 درصد گوشت مرغ 250 گرمی فارسی
کالباس 60 درصد گوشت مرغ 250 گرمی فارسی
50,440 تومان
کالباس 60 درصد گوشت مرغ 250 گرمی فارسی
سبد خرید
گروه محصولات