پرش به محتوای اصلی

فرآورده های گوشتی

همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
96,610 تومان
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
87,200 تومان
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
108,200 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
86,300 تومان
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام
کباب لقمه 70 درصد گوشت  9 عددی مام
88,260 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
80,040 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
همبرگر 75 درصد گوشت 500 گرمی 202
همبرگر 75 درصد گوشت 500 گرمی 202
88,380 تومان
همبرگر 75 درصد گوشت 500 گرمی 202
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
95,500 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ

سوسیس

کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
144,020 تومان
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
سوسیس گیاهی پنیری 300 گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی پنیری 300 گرمی نوپرو
53,520 تومان
سوسیس گیاهی پنیری 300 گرمی نوپرو
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
167,650 تومان
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
91,940 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس بلغاری پنیردار 55 درصد مرغ 1 کیلویی کامپوره‌خزر
سوسیس بلغاری پنیردار 55 درصد مرغ 1 کیلویی کامپوره‌خزر
97,790 تومان
سوسیس بلغاری پنیردار 55 درصد مرغ 1 کیلویی کامپوره‌خزر
سوسیس هات داگ 60 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس هات داگ 60 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
135,700 تومان
سوسیس هات داگ 60 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس گیاهی میلانو 300 گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی میلانو 300 گرمی نوپرو
56,830 تومان
سوسیس گیاهی میلانو 300 گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی آلبرتا 300 گرمی نوپرو
سوسیس گیاهی آلبرتا 300 گرمی نوپرو
58,490 تومان
سوسیس گیاهی آلبرتا 300 گرمی نوپرو

کالباس

ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
82,740 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
80,520 تومان
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
87,640 تومان
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
74,130 تومان
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
سبد خرید
گروه محصولات