پرش به محتوای اصلی

خرما

خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
65,880 تومان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
71,300 تومان
60,605 تومان
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
15% تخفیف
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
47,000 تومان
44,650 تومان
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
58,500 تومان
52,650 تومان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
53,500 تومان
48,150 تومان
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
10% تخفیف
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
74,260 تومان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای نگار 550 گرمی برنا
63,000 تومان
59,850 تومان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
79,860 تومان
خرما زاهدی 500 گرمی پانی

آلو

آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
96,000 تومان
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
79,000 تومان
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
90,000 تومان
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
105,000 تومان
78,750 تومان
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
25% تخفیف
آلو بخارا 400 گرمی برکت
آلو بخارا 400 گرمی برکت
102,600 تومان
92,340 تومان
آلو بخارا 400 گرمی برکت
10% تخفیف
قیسی 380 گرمی خشکپاک
قیسی 380 گرمی خشکپاک
125,000 تومان
قیسی 380 گرمی خشکپاک
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
75,280 تومان
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
آلو بخارا 300 گرمی برتر
آلو بخارا 300 گرمی برتر
83,890 تومان
آلو بخارا 300 گرمی برتر
سبد خرید
گروه محصولات