پرش به محتوای اصلی

خرما

رطب مضافتی بم 700 گرمی دهکده
رطب مضافتی بم 700 گرمی دهکده
82,374 تومان
رطب مضافتی بم 700 گرمی دهکده
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
71,300 تومان
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
47,000 تومان
44,650 تومان
خرمای قطعه قطعه شده 500 گرمی برنا
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
65,555 تومان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
60,522 تومان
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
74,260 تومان
66,834 تومان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
10% تخفیف
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای نگار 550 گرمی برنا
63,000 تومان
59,850 تومان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
77,463 تومان
خرما زاهدی 500 گرمی پانی

آلو

آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
96,000 تومان
86,400 تومان
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
67,500 تومان
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
79,000 تومان
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
90,000 تومان
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک
برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک
140,000 تومان
برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک
قیسی 380 گرمی خشکپاک
قیسی 380 گرمی خشکپاک
125,000 تومان
قیسی 380 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
146,500 تومان
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 300 گرمی برتر
آلو بخارا 300 گرمی برتر
99,790 تومان
84,821 تومان
آلو بخارا 300 گرمی برتر
15% تخفیف

انجیر

انجیر خشک 400 گرمی چاپار
انجیر خشک 400 گرمی چاپار
159,000 تومان
143,100 تومان
انجیر خشک 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
148,000 تومان
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
79,000 تومان
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 300 گرمی برکت
انجیر خشک 300 گرمی برکت
132,800 تومان
انجیر خشک 300 گرمی برکت
سبد خرید
گروه محصولات