پرش به محتوای اصلی

ماکارونی

ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
17,000 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
21,500 تومان
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 -  700 گرمی زر‌ماکارون
24,000 تومان
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
16,536 تومان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
17,000 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,800 تومان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
29,500 تومان
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان

لازانیا

لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
48,500 تومان
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
31,000 تومان
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا  500 گرمی مانا
48,500 تومان
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا 300 گرمی مانا
لازانیا 300 گرمی مانا
31,000 تومان
لازانیا 300 گرمی مانا
لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون
49,500 تومان
لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا 200 گرمی مانا
لازانیا 200 گرمی مانا
22,407 تومان
لازانیا 200 گرمی مانا

نودل

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
نودالیت با طعم مرغ 75 گرمی الیت
نودالیت با طعم مرغ 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودالیت با طعم مرغ 75 گرمی الیت
سبد خرید
گروه محصولات