پرش به محتوای اصلی

ماکارونی

ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
16,540 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 -  700 گرمی زر‌ماکارون
23,350 تومان
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
16,536 تومان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
16,540 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان

نودل

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
 نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم زعفرانی 75 گرمی الیت
نودل با طعم زعفرانی 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم زعفرانی 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت

مخصوص سوپ

رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
19,265 تومان
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
17,030 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
26,270 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
سبد خرید
گروه محصولات