پرش به محتوای اصلی

ماکارونی

ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
16,540 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 -  700 گرمی زر‌ماکارون
23,350 تومان
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
16,536 تومان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا
23,350 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی شلز 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.4 - 700 گرمی جهان

لازانیا

لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
30,165 تومان
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا  500 گرمی مانا
47,190 تومان
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون
21,900 تومان
20,805 تومان
لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا 300 گرمی مانا
لازانیا 300 گرمی مانا
30,160 تومان
لازانیا 300 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا
47,190 تومان
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت شیاردار 250 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا سریع پخت شیاردار 250 گرمی تک‌ماکارون
21,900 تومان
20,805 تومان
لازانیا سریع پخت شیاردار 250 گرمی تک‌ماکارون
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا
30,160 تومان
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا
لازانیا سبزیجات 300 گرمی مانا
لازانیا سبزیجات 300 گرمی مانا
37,460 تومان
لازانیا سبزیجات 300 گرمی مانا

نودل

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
 نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

مخصوص سوپ

ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا
ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا
19,260 تومان
ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
19,265 تومان
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
ورمیشل آشیانه‌ای 300 گرمی مانا
ورمیشل آشیانه‌ای 300 گرمی مانا
17,030 تومان
ورمیشل آشیانه‌ای 300 گرمی مانا
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,265 تومان
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
17,030 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
19,260 تومان
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
سبد خرید
گروه محصولات