پرش به محتوای اصلی

ماهی

ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
185,000 تومان
129,500 تومان
ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
30% تخفیف
فیله تیلاپیا بدون تیغ 600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
فیله تیلاپیا بدون تیغ  600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
192,700 تومان
173,430 تومان
فیله تیلاپیا بدون تیغ 600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
10% تخفیف
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
255,700 تومان
230,130 تومان
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
10% تخفیف
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
253,400 تومان
190,050 تومان
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
25% تخفیف
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی بدون استخوان 500 گرمی مه پروتئین
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی بدون استخوان 500 گرمی مه پروتئین
185,000 تومان
148,000 تومان
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی بدون استخوان 500 گرمی مه پروتئین
20% تخفیف
فیله ماهی تیلاپیا 1000 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
فیله ماهی تیلاپیا 1000 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
318,900 تومان
287,010 تومان
فیله ماهی تیلاپیا 1000 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
استیک شیر جنوب 700 گرمی زرافشان‌جنوب
استیک شیر جنوب 700 گرمی زرافشان‌جنوب
245,790 تومان
استیک شیر جنوب 700 گرمی زرافشان‌جنوب
فیله سنگسر طلایی 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
فیله سنگسر طلایی 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
194,100 تومان
174,690 تومان
فیله سنگسر طلایی 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف

میگو

میگو سوخاری نیمه پخته 1 کیلویی مارین
میگو سوخاری نیمه پخته 1 کیلویی مارین
263,940 تومان
میگو سوخاری نیمه پخته 1 کیلویی مارین
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
265,000 تومان
238,500 تومان
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو پلویی 500 گرمی شارین
میگو پلویی 500 گرمی شارین
115,790 تومان
میگو پلویی 500 گرمی شارین
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
229,000 تومان
206,100 تومان
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو بدون پوست و رگ سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ  سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
248,000 تومان
223,200 تومان
میگو بدون پوست و رگ سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین
میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین
123,740 تومان
میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین
184,000 تومان
165,600 تومان
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین
10% تخفیف
فیله میگو رگ گیری شده 500 گرمی زرافشان‌جنوب
فیله میگو رگ گیری شده 500 گرمی زرافشان‌جنوب
192,050 تومان
فیله میگو رگ گیری شده 500 گرمی زرافشان‌جنوب
سبد خرید
گروه محصولات